Waarom is er oorlog?

Een snelcursus waarom er eigenlijk oorlog is in de wereld.

Het is niet de bedoeling dat de oorlog gewonnen wordt, het doel is dat er continue oorlog is.

Oorlog voeren is verworden tot een doel op zichzelf omdat er met het voeren van oorlog grof geld te verdienen is voor een kleine elite.  Via oorlog is het mogelijk om geld naar een kleine elite te pompen ten koste van de welvaart van de middenklasse en de levens van de onderklasse. Deze elite die via oorlog geld weet te verdienen heeft baat bij continu conflict in de wereld.

Oorlog is enorm winstgevend voor een kleine elite. Het is winstgevend voor deze elite op twee vlakken. Als eerste steken landen zich in tijden van oorlog gemakkelijker dieper in de schulden. Over die extra schulden, die door het private bankenkartel uit het niets kunnen worden geschapen, dient vervolgens rente te worden betaald aan dat bankenkartel. De partijen die de rente over deze toegenomen staatsschulden opstrijken, verdienen zo flink aan oorlog.

Het andere vlak waarop grote winsten kunnen worden behaald via oorlog, zijn de partijen/bedrijven die oorlogsmateriaal en diensten verkopen. Zij draaien flinke omzetten bij conflicten. Deze groep mensen verdient aan oorlogen via directe verkoop of bijvoorbeeld via het bezit van aandelen in de bedrijven die goede zaken doen in oorlogen. Wereldvrede en samenwerking tussen alle partijen op de aarde is dodelijk voor elke wapenleverancier.

Kortom, hoe meer landen zich dieper in de schulden steken en hoe meer landen oorlogsmateriaal en diensten inkopen, hoe winstgevender  het is voor deze elite.

De middenklasse betaald voor een oorlog. Dit doen ze via de belastingen op twee verschillende manieren.

De eerste is de meest duidelijke en is het geld wat een overheid spendeert aan het budget voor defensie. Dit budget wordt jaarlijks vastgesteld en deze kostenpost is dan ook zeer openbaar en inzichtelijk.

De tweede manier is ook via de belastingen maar is veel meer verborgen omdat deze belasting gaat naar het aflossen van de opgelopen staatsschulden die zijn aangegaan ten tijde van de oorlog. Daarnaast is een staatsschuld een post waar elk jaar opnieuw rente over moet worden betaald en zo kan het zijn dat een land dat eenmalig extra schulden aangaat wel 40 jaar lang elk jaar weer daar de rente over moet betalen.

10665663_728393660543682_1895829533939376372_n

Kort samengevat, de winsten van oorlogen worden opgestreken door een kleine elite. Deze winsten worden geprivatiseerd.

De kosten van oorlogen worden via staten gefinancierd, waarmee de kosten door alle mensen die belasting betalen in een land worden betaald. De kosten worden zo gesocialiseerd.

En tot slot mag de onderklasse letterlijk “het kanonnenvoer” leveren voor de oorlogen. Deze groep heeft vaak geen werk of zeer slecht betaald werk en het leger kan dan financieel een interessante optie zijn. Uiteraard is het gevaar van bij het leger gaan dat mensen het letterlijk met hun leven bekopen. En niet minder erg dat ze anderen moeten doden.

De top 10 wapen verkopende bedrijven die flink verdienen aan oorlog.

Zo is er dus een kleine elite die flink geld verdient aan oorlogen, is er de middenklasse die oorlogen voornamelijk (ongevraagd maar via belastingen van overheden) financiert en is het de onderklasse die het gevaarlijke en vuile werk van de oorlogen mag doen met risico voor eigen leven en psychische gesteldheid.

En wat nu als we op zouden houden met oorlog voeren en dat geld zouden besteden aan armoede bestrijding?

Dan zouden we na 29 dagen reeds genoeg geld hebben om wereldwijd de armoede op te lossen. Dan kunnen we bijvoorbeeld wereldwijd met zijn allen massaal de woestijnen gaan vergroenen waarmee we de verwoestijning, de toenemende honger en het klimaatprobleem alledrie tegelijkertijd oplossen.

Als mensen dit mechanisme begrijpen is het voor hun duidelijker waarom er continue oorlog is. Deze elite maakt winst zolang er maar gevochten wordt tussen partijen. Zolang er conflict is verdienen zij geld. Deze groep heeft baat bij voortdurende oorlog en heeft geen baat bij vrede. Deze elite weet tot nu toe helaas nog vaak de grote massa succesvol te manipuleren, onder andere door het gebruik van False Flags, en zo de middenklasse en onderklasse mee te krijgen in oorlogen waar zij financieel van profiteren.

10169161_10153177498013868_397772318083354313_n

Op het moment dat de midden en onderklasse ophouden zich voor de gek te laten houden via de verdeel en heers spelletjes van deze elite komt er wellicht een einde in zicht aan de continue oorlogen op onze planeet aarde.

000

Aanverwante artikelen en informatie:
-) SIPRI – Top 100 wapenproducenten wereldwijd
-) Het militair industrieel complex
-) Amazing speech by a US war veteran
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Excuses van een economische huurmoordenaar
-) All Wars are Bankers’ Wars
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) John Pilger – De oorlog tegen democratie
-) Culture in Decline on the Nature of Wars
-) Counter Intelligence; Shining a Light on Black Operations
-) 100 jaar mindcontrol experimenten
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) Oorlog is cashen voor de elite
-) Bankieren met Hitler
-) Wereldvrede visionair of utopie?
-) Hernieuwbare energie inplaats van oorlog
-) List of wars involving the United States
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy
-) In het licht van voortbestaan
-) Onderzoek je stressvolle gedachten
-) Volg je hoogste passie/interesse

Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!

Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.

13 thoughts on “Waarom is er oorlog?”

 1. Dit vertelt een deel van het verhaal.

  Een ander deel is, dat elk dier zijn soortgenoten moet beconcurreren om levensbehoeften als eten, drinken en onderdak. Zolang er nog genoeg van deze levensbehoeften beschikbaar zijn groeit de groep. Wordt deze grens bereikt, dan ontstaan er conflicten. Een strategie om een grotere overlevingskans te hebben is het vormen van een groep. Conflicten tussen groepen van dezelfde soort zijn oorlogen. Dieren voeren oorlog. Of dat nou om mieren of chimansees gaat.

  Een interessanter vraag is, waarom bepaalde groepen GEEN oorlog voeren. In grote delen van Europa is er geen oorlog. Dieren in dierentuinen voeren doorgaans geen oorlog. Pas als je weet wat ervoor nodig is om GEEN oorlog te voeren, kan je dat nastreven.

  1. U kan dat wel beredeneren op deze manier maar dieren zijn niet als mensen, mensen zijn met rede begaaft en zullen dus d.m.v. de dialoog tot een oplossing kunnen komen, ware het niet dat hebzucht er altijd voor zal zorgen dat er oorlogen zullen zijn en blijven.

   1. Als u dan met rede begaafd ben, dan beseft u zich toch ook dat poneren dat “hebzucht er altijd voor zal zorgen dat……” een denkfout is. Vanzelfsprekend wordt het verleden naar de toekomst geprojecteerd. Regressus ad infinitum heet dat geloof ik. Daarmee wordt de mogelijkheid dat er anders gekozen gaat worden buiten blikveld geplaatst. Dit met rede begaafde wezen is stellig de mening toegedaan dat de tijd dat er andere keuzes gemaakt gaan worden aangebroken is, omdat we ook vrij zijn in wezen, en deze zelfgecreëerde gevangenis, gebouwd op materialistische, neo-liberale dogmatiek, achter ons aan het laten zijn. Dit verklaard ook de bizarre politieke chaos een incompetentie die momenteel heerst……het eind van een tijd zoals wij die kenden.

 2. Eerst lenen de banken geld aan staten om oorlogen te voeren, dat krijgen ze weer terug via de bedrijven die de legers bevoorraden (met wapens, voedsel, kleding en olie),
  Nadat ze een bevriende regering hebben geplaatst in het plat gebombardeerde land laten ze de economie instorten, waarna ze alles goedkoop opkopen om een monopolie op te bouwen.
  Vervolgens lenen ze nogmaals geld uit om het land weer op te bouwen, vanzelfsprekend door bedrijven die ze zelf bezitten, zodat ze nog een keer het uitgeleende geld terugkrijgen.
  Een interessant voorbeeld is de door Rothschildagent George Soros gefinancierde burgeroorlog in Joegoslavië (met een belangrijke bijrol voor onze eigen Mabel Wisse Smit). Op de volgende sites staat informatie over de belangen van bankiersfamilie Rothschild en handlangers in voormalig Joegoslavië:
  http://www.truedemocracy.net/hj37/03.html
  http://politicalvelcraft.org/2012/08/11/understanding-rothschild-the-divide-and-conquer-of-the-khazars-but-now-for-the-banks/

  Alsof het allemaal al niet erg genoeg is, zijn de elite druk bezig om MILJARDEN “inferieure” mensen uit te roeien. Op 22-3-1980 werd het monument de “Georgia Guidestones” opgericht, waarvan de eerste richtlijn is: “Handhaaf de mens onder 500.000.000 in voortdurende balans met de natuur”. Dan moeten er dus nog een paar miljard verdwijnen.
  De volgende 2 citaten zijn van Sir Julian Huxley, die samen met grote kindervriend prins Bernhard het Wereld Natuur Fonds oprichtte:
  “Even though it is quite true that any radical eugenic policy will be for many years politically and psychologically impossible, it will be important for Unesco to see that the … public mind is informed of the issues at stake so that much that is now unthinkable may at least become thinkable”.
  “De onderste bevolkingslagen planten zich te snel voort. Daarom moeten zij niet te gemakkelijk toegang hebben tot verlichting van hun situatie of een ziekenhuisbehandeling ingeval wegname van de laatste proeve van natuurlijke selectie het te gemakkelijk zou maken om kinderen te produceren of laten overleven; langdurige werkloosheid zou een grond voor sterilisatie moeten zijn”.
  Het volgende citaat is van prins Philip (echtgenoot van Queen Elizabeth) uit 1988: “In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation”.
  Thomas Ferguson de Amerikaanse case officer for the Office of Population Affairs voor Latijns Amerika verklaarde: “There is a single theme in all our work – we must reduce population levels. Either they [governments] do it our way, through nice clean methods, or they will get the kind of mess that we have in El Salvador, or in Iran, or in Beirut. Population is a political problem. Once population is out of control it requires authoritarian government, even fascism, to reduce it”.
  Robert McNamara (van 1961 tot 1968 staatssecretaris van het Amerikaanse ministerie van defensie, van 1968 tot 1981 directeur van de Wereldbank en daarna bij het Expanded Program on Immunization (EPI) verklaarde op 2-10-1970: “It is not a world that any of us would want to live in. Is such a world inevitable? It is not sure but there are two possible ways by which a world of 10 billion people can be averted. Either the current birth rates must come down more quickly or the current death rates must go up. There is no other way”.
  Bill Gates verklaarde dat het doel van “gezondheidszorg” het recuceren van de wereldbevolking is:
  “The world today has 6.8 billion people … that’s headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent”.
  Op de ECO-92 top werd een document uitgedeeld, namens de Cobden Clubs, waarin wordt geconcludeerd dat landen moeten meewerken aan reductie van de bevolking (wat later leidde tot het Agenda 21 plan): “THEREFORE THE FOLLOWING POLICY MUST BE IMPLEMENTED:
  A.The Security Council of the U.N., led by the Anglo-Saxon Major Nation powers, will decree that henceforth, the Security Council will inform all nations that its suffrance on population has ended, that all nations have quotas for REDUCTION on a yearly basis, which will be enforced by the Security Council by selective or total embargo of credit, items of trade including food and medicine, or by military force, when required”.

 3. Ik vind dit echt een interessant stuk en duidelijk beschreven. Zelf heb ik een blog dat gaat over mensenrechten. Hoewel je al hebt aangegeven dat dit stukje vrij overgenomen mag worden, vraag ik het toch nog even netjes. Mag ik dit stuk op mijn blog zetten?

 4. Hebzucht is de oorzaak van alle kwaad.
  Iedereen is behebt met dit fenomeen, met deze wetenschap lijkt het vrij zinloos om zich in te spannen om een oplossing te vinden voor de wereldproblemen.

 5. Geweldig stuk, jammer genoeg dat mensen liever naar de kont van nicki minaj kijken en niet bezig zijn met de echte problemen in de wereld …

 6. Dank jullie wel….ik deel met veve….dit is wat alle bewegingen van mensen die opstaan hun gemeenschappelijke focus kan geven…..the only way out of this mess is establish Peace

 7. Waar zijn de vertalingen hiervan het lijkt mij erg belangrijk om dit ook in het Russisch Chinees Spaans Engels en alle talen van de wereld te publiceren zodat het hele volk van de aardbodem dit bereikt
  Heeft u voor mij een link zodat ik en iedereen die daar de behoefte aan heeft dit te delen in elke taal en land waar iemand zijn contacten heeft

Leave a Reply to yvonne Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.