Flattr this
We willen alle bezoekers hier aanraden de volgende artikelen en de daarin aangeboden materialen te bekijken:

Mensen die het geloof in externe autoriteit hebben losgelaten en beseffen dat er alleen maar interne autoriteit kan zijn
en dat zij dus verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven worden ook wel soevereine mensen genoemd. Mensen die
heerser zijn over zichzelf, ook wel zelfeigenaarsschap genoemd.
-) De soevereine mens beweging in Nederland
 
 
The truth is that you are free, and there is no authority that has any claim upon you, ever.
You are, by your nature, already free. This is the value of a human being.
 
 
The only road to true freedom is for the individual to let go of his own attachment to the superstition of external authority. 
 
 
 
Mensenrechten Video Kanaal
Dit kanaal bevat veel inspirerende en humoristische films die te maken hebben met mensenrechten. Als eerste wordt de ontwikkeling van mensenrechten uitgelegd. Wat was er voor nodig om tot de mensenrechten te komen en hoe staat het er vandaag de dag mee. Daarna zijn er voorvechters van mensenrechten te vinden zoals Martin Luther King Jr, Gandhi, Nelson Mandela, Rosa Parks en de Dalai Lama. Ook zijn er vele cabaretiers die met humor serieuze themas benaderen. Kortom een videokanaal om inspiratie op te doen!


Deze korte film over de ontwikkeling van mensenrechten samen met de 30 korte filmclips over de 30 mensenrechten zijn met NL ondertiteling op DVD te bestellen via: nl.humanrights.com. 
Docenten kunnen op die site tevens een gratis lespakket aanvragen. Uit ervaring blijkt dat het onderwijzen van de 30 mensenrechten helpt om o.a. pesten en ander ongewenst gedrag op scholen tegen te gaan. Zowel docenten als leerlingen zijn zeer te spreken over het onderwijspakket wat inmiddels wereldwijd wordt gebruikt. De Nederlandse afdeling van deze organisatie is te vinden op: 
www.youthforhumanrights.nl
 

"Kijk rechtstreeks naar de dingennaar het leven en naar anderen;
kijk niet door een waas van vooroordelen, een sluier van angst  of de interpretatie van een ander"
-De Weg naar Geluk

 "You must understand the whole of life, not just one little part of it
That is why you must travel and read, that is why you must look at the skies, 
that is why you must sing and dance, and write poems, and suffer, and understand 
for all that is life."
Jiddu Krishnamurti 

"As long as you think that the cause of your problem is “out there
as long as you think that anyone or anything is responsible for your suffering
the situation is hopeless. It means that you are forever in the role of victim, that you’re suffering in paradise."

goedkoop op wereldreis,
 
 
internationaal flirten..."
 Sla deze pagina op