De 30 mensenrechten

In onderstaande videospeler worden de 30 mensenrechten in 30 korte filmpjes uitgelegd. Deze 30 filmpjes en de korte film over de ontwikkeling van mensenrechten zijn met NL ondertiteling op DVD te bestellen via: nl.humanrights.com. Docenten kunnen op die site tevens een gratis lespakket aanvragen.

1. We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig 
We zijn allemaal vrij geboren. We hebben allemaal onze eigen gedachten en ideeën. We zouden allemaal op dezelfde manier behandeld moeten worden.
Download poster

THE LADY bewerkt2. Discrimineer niet 
Deze rechten komen iedereen toe, ongeacht onze verschillen.
Download poster

3. Het recht op leven
We hebben allemaal het recht op leven, en het recht te leven in vrijheid en veiligheid. 

Download poster

4. Slavernij – verleden tijd
Niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken. Wij kunnen niemand tot slaaf maken. 

Download poster

5. Foltering
Niemand heeft het recht ons te kwellen of te folteren.
Download poster

6. We hebben allemaal het gelijke recht de wet te gebruiken
Ik ben een persoon, net zoals jij! 

Download poster

7. We zijn allemaal beschermd door de wet
De wet is gelijk voor iedereen. De wet moet ons allemaal eerlijk behandelen. 

Download poster

8. Eerlijke behandeling door eerlijke rechtbanken.
We kunnen allemaal de wet raadplegen als we niet eerlijk behandeld zijn. 

Download poster

9. Oneerlijke gevangenschap
Niemand heeft het recht ons in de gevangenis te stoppen zonder een goede reden en ons daar te houden, of ons het land uit te sturen.
Download poster

10. Het recht op een proces
Als we berecht worden, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die ons berechten, zouden zich niet door iedereen moeten laten vertellen wat ze moeten doen.
Download poster

11. Onschuldig, tenzij schuldig bewezen
Niemand zou beschuldigd moeten worden van iets, totdat zijn schuld is bewezen. Als mensen zeggen dat we iets verkeerds deden, hebben we het recht te laten zien dat het niet waar is.
Download poster

12. Het recht op privacy
Niemand zou moeten proberen onze goede naam te schaden. Niemand heeft het recht om in ons huis te komen of onze brieven te openen. 

Download poster

13. Vrijheid van bewegen
We hebben allemaal het recht te gaan waar we willen in ons land en te reizen naar gelang we willen. 

Download poster

14. Het recht op asiel
Als we bang zijn dat we slecht worden behandeld in ons eigen land, hebben we allemaal het recht te vluchten naar een ander land om veilig te zijn. 

Download poster

15. Het recht op een nationaliteit
We hebben allemaal het recht om tot een land te behoren.
Download poster

16. Huwelijk en gezin
Iedere volwassene heeft het recht te trouwen en een gezin te stichten als hij of zij dat wil. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten. 

Download poster

17. Dingen die van jou zijn
Iedereen heeft het recht dingen in eigendom te hebben of ze te delen. Niemand zou dingen van ons moeten pakken zonder een goede reden.
Download poster

18. Vrijheid van gedachte
We hebben allemaal het recht om te geloven in wat we willen geloven, een godsdienst te hebben, of van godsdienst te veranderen als we dat willen. 

Download poster

19. Vrij te zeggen wat je wilt
We hebben allemaal het recht onze eigen gedachten te vormen, te denken wat wij willen, te zeggen wat we denken, en onze gedachten met anderen te delen.
Download poster

20. Ontmoet mensen waar je wilt
We hebben allemaal het recht onze vrienden te ontmoeten en samen te werken in vrede om onze rechten te verdedigen. Niemand kan ons dwingen tot een groep te behoren als we dat niet willen. 

Download poster

21. Het recht op democratie
We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan de regering van ons land. Het zou iedere volwassene toegestaan moeten zijn om zijn of haar leiders te kiezen. 

Download poster

22. Het recht op sociale zekerheid
We hebben allemaal het recht op behuizing, medische zorg, onderwijs, zorg voor kinderen en, als we oud of ziek zijn, genoeg geld om van te leven en medische hulp, voor zover de bronnen dat toelaten. 

Download poster

23. Het recht van de werknemer
Iedere volwassene heeft het recht een beroep uit te oefenen, tegen een redelijk loon, en om lid te zijn van een vakvereniging. 

Download poster

24. Het recht te spelen
We hebben allemaal het recht te rusten van het werk en te ontspannen. 

Download poster

25. Een bed en wat te eten
We hebben allemaal het recht op een goed leven. Moeders en kinderen, oudere mensen, werklozen of gehandicapten, alle mensen hebben het recht dat er voor hen gezorgd wordt. 

Download poster

26. Het recht op onderwijs
Onderwijs is een recht. Basisonderwijs zou gratis moeten zijn. We zouden moeten leren over de Verenigde Naties en hoe we met andere mensen moeten omgaan. 

Download poster

27. Cultuur en auteursrecht
Het auteursrecht beschermt de artistieke creaties van iemand en wat zij of hij geschreven heeft. Volgens deze auteurswet mogen anderen dat niet overnemen zonder toestemming. We hebben allemaal het recht op onze eigen manier van leven. We hebben het recht te profiteren van de goede dingen van het leven die kunst en wetenschap brengen. 

Download poster

28. Een vrije en eerlijke wereld
Er moet een zekere orde zijn zodat we allemaal onze rechten en vrijheden kunnen hebben in ons land en over de hele wereld. 

Download poster

29. Onze verantwoordelijkheden
We hebben een plicht naar andere mensen en we zouden hun rechten en vrijheden moeten beschermen.
Download poster 

30. Niemand kan deze rechten en vrijheden van ons afnemen
Mensenrechten zijn rechtsgeldig in alle landen die tot de verenigde naties behoren en vormen daarmee een belangrijk middel om jezelf te beschermen tegen onrecht. Ook regeringsleiders van deze landen hebben zich aan deze mensenrechten te houden en kunnen deze mensenrechten niet wegnemen! Mensenrechten zijn er voor het individu en ze zijn er voor iedereen!
Download poster

42 thoughts on “De 30 mensenrechten”

 1. Mensenrechten zoals hierboven beschreven zijn onderling conflicterend.
  Recht op onderwijs, bed en eten, en sociale zekerheid conflicteren met recht op bezit.
  Recht op vrije meningsuiting conflicteert met verbod op discriminatie.
  m.a.w. er is steeds een politicus of een door de politicus aangestelde rechter nodig om te beslissen of je een recht hebt of niet. Maw je weet niet welke van de twee primieert op de anderen. m.a.w. je hebt geen echte rechte. Vandaar dat de universele verklaring van de rechten van de mens helemaal geen rechten garandeert. Er is een volledig nieuwe aanpak nodig. Splitsing van de rechten in: fundamentele rechten, en aanbevelingen voor contractuele overeenkomsten waarin niet rechten en nieuwe plichten uit voortvloeien, en die op diverse wijzen kunnen worden geimplementeerd.

  1. recht op bezit conflicteert nergens mee, of ik begrijp niet wat je bedoelt. vrijheid van meningsuiting en verbod op discriminatie conflicteert wel in één specifieke context, maar dat is verbale discriminatie en dat heeft een hogere “rang” dan meningsuiting.

  2. hier in Belgie nemen ze het zo nauw niet met de mensenrechten 7j geleden was k het slachtoffer van een aanranding waarbij ik bijna vermoord werd. Ik had psychische problemen en in plaats dat het sociaal huis me helpt stellen ze me voor de keus je huis of medische behandeling. Ik die helemaal onder de medicatie zat heb me laten doen en koos voor de kliniek, maar ze hadden dat recht niet eens. Het gevolg was dat ik 2 jaar dakloos ben geweest en dat iedere sociaal huis me weigerde te helpen er was iedere keer wel een uitvlucht. Ik zou alsnog graag de schuldige hiervoor gestraft zien maar weet niet waar ik terecht kan…

  3. Die formulering van basis-mensenrechten is het mooiste wat onze beschaving heeft opgeleverd. Als je daar aan gaat tornen dat wordt het een chaos. Maar … die “conflicterende” punten die jij noemt, die moeten wel door mensen met gezond verstand gehanteerd worden. Als dat gebeurt, dan zijn die conflicten oplosbaar.

 2. Het recht van de één is vaak de plicht van de ander en niet zelden wordt daarbij dwang toegepast. Ook in het recht op onderwijs staat een toevoeging over leerplicht (dwang) en is auteursrecht zelf helemaal afhankelijk van de dreiging met en desnoods toepassen van geweld door de overheid. Rechten zijn pas échte rechten als een ander en niet voor hoeft te lijden. De praktijk is bovendien dat er de hele dag zwaar dwang op ons wordt uitgeoefend. Zo moet ik een inkomstenbron hebben om verplichte belastingen en premies, ed. te betalen, ook al ben ik 100% zelfvoorzienend op eigen grond en maak ik 0% aanspraak op openbare voorzieningen incl. de zorg. Wat mij betreft mag er nog eens goed de stofkam door deze rechten…. Wel goed dat ze er zijn hoor…

 3. Eens met eerdere reacties.
  “Persoon”, “nationaliteit”, het zijn allemaal onderdelen van het huidige machtssysteem.

  Wellicht helpt het volgende onderscheid bij het toepassen van de stofkam.
  “Recht op” betekent dat andere mensen verplicht worden tot iets. M.a.w. het recht van de ene mens is een plicht voor de ander. Handhaving daarvan door een “derde partij” is in mijn ogen juist een schending van mensenrechten.
  “Recht om” betekent die handelingen etc. te kunnen en mogen verrichten om jouw leven en dat van anderen te dienen. Ergo een vrijheid in denken, keuze, handelen voorzover de vrijheid van anderen geen geweld wordt aangedaan.

 4. De reactie van Harrie van Vaore Tjeu slaat de spijker op de kop.
  Je eigen rechten houden daar op, waar je die van anderen beperkt!

 5. De weinige wetten die ik ken zijn de wetten van de aarde zelf. Omdat er iemand is geweest die zegt dat mensen rechten/plichten in wat voor manier dan ook hebben. Dat vervolgens op papier zetten met een handtekening als bevestiging. Verwachtend dat mensen zich daar aan houden, vind ik rond uit egocentrisch. I
  Om terug te komen op de wetten denk ik aan de wet van de natuur. Heb lief, respecteer en geef aandacht aan alles om je heen. Dieren, water, planten, je mensen om je heen! Zorg samen voor de groei van de bio structuur en leef met elkaar en leer van elkaar !
  Sinds ik wat dingen weet van hoe de wereld in elkaar steekt is het zo’n diep en vies geworteld web!
  Blijf bij jezelf en geloof in een betere wereld,!
  Nee op deze wereld draait het om geld en krijg je bedreigingen dat je een extra boete moet betalen wanneer je je premie te laat betaalt! Met geld proberen ze macht op je uit te oefenen!!
  Het beste zou in mijn opzicht zijn dat we samen komen en op staan voor onze moeder Aarde die ons eten, leven en geluk geeft met haar elementen!!
  Wat betreft onderwijs, ik zorg dat mijn kinderen in ieder geval alle aspecten van de natuur mee krijgen en niet leren hoe ze een contract op moeten stellen (ik noem maar wat)

  The law is love I am the law…. Peace to all….

  1. Hey Daisy,

   ik lees juist je reactie hier bewonder wat je schrijft!

   persoonlijk zie ik het ook ‘ongeveer zo’, ik heb echter innerlijk wel wat kille kanten en ben zeker niet the law/love. =/
   ik kan echter zelf geld niet uit de wereld denken aaangezien het ook een bron van motivatie is en een groot deel van de mens nu eenmaal vooruit wil en niet terug in bomen gaan leven.
   nu waarom ik reageer is om deze vraag te stellen;
   als je spreekt van de wetten en de verwachting dat het maar na gekomen moet worden en dat je daar niet volledig in gelooft
   ik ben zelf wat op zoek naar mijn identiteit en gevoel van eigenwaarde en vraag me af wat je vind van mijn visie op dit ?
   ik leef persoonlijk naar ”mijn eigen wetten” maar stel mezelf steeds in vraag of het moreel verantwoord is om zo uit te maken of ik mezelf kan accepteren nadat ik me laat gaan in wat egocentrisch gedrag (rijden onder invloed)
   ik denk dat de wet op veel vlakken tegenstrijdig is naar de menselijke behoeften (deze zijn er wel wat)
   bv. behoefte aan identiteit en vrijheid – drugs word verboden en onderzoek vertraagd
   ik smoorde zelf cannabis en reed onder invloed
   (vandaar waarschijnlijk deze mening maar zie hier na het stoppen nog steeds waarheid in)
   en was me wel bewust van trager reactie vermogen en gevaar op de weg en hield hier d.m.v. mijn bewustzijn hierover rekening mee door meer te anticiperen en wetende dat ik regelmatig smoorde dit gevoel een ”normaal gevoel was en ik eigenlijk half zo heb leren rijden”
   nu door de wetten hierover had ik hier steeds angst bij en creëerde hierbij redelijk wat subversieve gevoelens die doortrokken naar sociaal gevoel in de maatschappij wat naar mijn gedacht bij veel mensen die hun behoeften instinctief volgen en minder bewust in het leven staan kan lijden tot vormen van rebelsheid ( bewust of onbewust ”genadeloos” opkomen voor behoeften ) ik denk dat dit komt doordat de wet eigenlijk de natuurlijke behoeft aan identiteit dwarsboomt door het verbod op drugs en het in een negatieve hoek van ellende (naar mijn mening is dit een mogelijke oorzaak van een verslaving samen met het feit dat mensen niet geleert worden correct hun bewustzijn te gebruiken) te schuiven terwijl er zeer veel aanwijzingen zijn dat (soft)drugs zoals cannabis, LSD, paddo’s,… ook wel degelijk positieve invloeden kunnen hebben (indien niet overmatig gebruikt worden)
   ik heb zo wel meer meningen opgebouwd die ingaan tegen het huidige systeem zou hier wel eens een mening over willen horen van iemand die ook wat problemen ziet in het systeem, natuurlijke levensstijl heeft en (zelf geen ervaring heeft met drugs?)
   als p.m. wil antwoorden kan dit naar niels.jansens@telenet.be
   Met vriendelijke groet
   Niels

 6. 03-01-2016

  Verhaal van een wanhopig moeder

  SGM (35)heb geen gemakkelijke jeugd gehad. Samen met mijn ex-man kreeg ik drie zonen. Maar helaas liep het leven niet zoals ik had verwacht. Een mijn zoon bleek PPS te hebben kampte met een drugsverslaving volgends jeugdzorg en de jongste had leerachterstand. Een emotioneel verhaal.”Op het eerste oog lijken we een normaal gezin, maar achter onze deur heeft zich heel veel afgespeeld. Ik heb drie Zonen. De jongste,is 12jaar en SMJM(2) is 16, de oudste is 17jaar en heeft PPS. Volgens jeugdzorg Hij was door jeugdzorg in hunderlo geplaatst maar de “jeugdhulpverlening.” Heeft mijn kinderen zwaar psychisch mishandeld door dat vertoonden mijn kinderen opstandig gedrag waar ik ook aanklopte wilde ons niet helpen ik leid volgens jeugdzorg aan van alles hahahah ook niet niet waar en was altijd al een jeugdzorg kind ook mijn behandelde jeugdhulpverlening zo en ben op 16 jarig leeftijd weggelopen van jeugdzorg en kwam weer in beeld 1999 omdat ik toen mijn oudste werd geboren en ik in een onveilige relatie zat belande mijn kinderen ook in jeugd hulp alleen de oudste zonen en ik vond dat minder en liet dat duidelijk merken want ons leven lang heeft jeugdzorg mijn eigen moeder lastig gevallen en alle 7 kinderoren van haar mijn zussen belande in jeugdzorg en sinds dien 1999 heeft jeugd Zorg geprobeerd te helpen maar ik was toen die tijd heel erg bang voor jeugd zorg vanwege mijn verleden dat was mijn rede dat ik heb gezegd gelieve niet te bemoeien ik had een nieuw bouw 4kamer woning en vertelde jeugdhulpverlening mij en mijn kinderen met rust te laten eigenlijk als ik beter had geweten had ik dat natuurlijk nooit gedaan ik wist niet beter was zelf nog onvolwassen en was gewoon bang en mijn eigen familie ook niet echt te vertrouwen was en ik niemand had dreigde de jeugdhulpverlening mij kinderen bij mij vandaan te halen omdat ik ze zou mishandeld hebben ik heb ze nooit mishandelt wel geef ik toe dat ik niet beter wist dat als je geslagen word in huis niet hoef te pikken maar als vrouw gewoon je mond houd en luistert wat je gevraagd word en buiten mensen niks moest vertellen en al niet vertrouwen en dat geloofde ik meteen want jeugdhulpverlening heeft vreselijke dingen met ons Gedaan en door die reden liep ik in 2005 weg met mijn 3 kinderen SMJ(1)was toen bijna 6 SMJ(2)was 5 SAMJ(3)was nog een baby van 4maanden oud ik had een prachtige huis op de vlucht laan maar voelde mijn niet veilig door mijn ex en door jeugdhulpverlening en ik vertrok met mijn kinderen in een onderhuur huis in Utrecht waar mijn moeder woont en ben ook bezoek gegaan naar mijn moeder en heb haar toen meegedeeld dat ik in Utrecht kwam vestigen en ik eigenlijk mijn kinderen dreigde kwijt te raken huilend zegt zei tegen mij dat wij snel een school moet gaan regelen en ze mei zou steunen zo gezegd zo gedaan erna hebben mijn moeder en ik besloten jeugd hulpverlening te benaderen op hun ons plan te vertellen en jeugdhulpverlening zegt tegen mij dat het goed was maar toch een afspraak vandaag nog wou plannen ik dacht er niet bij na en vertrok naar jeugdzorg aan de Overtoomse veld daar aan gekomen zagen mijn kinderen politie en een meneer dienhun vervolgens in een tehuis zouden plaatsen ondanks dat ik nog tijd nodig had om dingen op een rij te zetten heb ik niet gehad mijn kinderen werden zonder mij meegenomen van Amsterdam naar Utrecht in drie master geplaatst ze namen mijn 2ouderen kinderen mee en ze lieten een baby van 4maanden met een huilend verslagen moeder buiten bij jeugdzorg achter mijn vraag luide naar hun wat ik ook aan het schreeuwen was hoe bedoel je jullie nemen mijn 2oudste mee en een baby laat jullie achter als ik voor een baby zorgen kan ik ook voor mij oudste 2zorgen alleen was ik niet veilig in Amsterdam dat geef ik toe maar ik had een woning en ik had een moeder die mij zou bijstaan en we hebben jeugd zorg op de hoogt willen stellen maar ze hebben nooit naar mijn geluisterd en nu zoveel jaren later zijn ze nu heel erg met mijn kinderen bezig ik heb daar geen woorden voor maar ik heb hulp verleners die mij zo hard hebben bij gestaan maar zijn na op een ander afdeling gezet en ze schijven alles van elkaar af mijn zoon SMJ 1 als SMJ 2 zijn door jeugd hulp zo beschadigd hun vertrouwen zo geschat en die 2jongens dwalen van ene hulp verlener na de ander als de kinderen bellen naar jeugdzorg zijn ze er 9van de 10 x er niet hebben ze hun eindlijk te pakken worden beiden gefrustreerd afgebekt en hangen ze in hun oor op dat heeft mijn kinderen zo gekrenkt dat hun niemand meer vertrouwen en willen werken en niet meer naar school willen ik vind als moeder je meester of juf moet als een 2ouder moeten voelen zelfs dat is hun afgenomen ik zeg niet dat mijn kinderen daar niets fout in heeft gedaan hebben zei idd maar als er naar hun geluisterd werd en de juiste hulp zou krijgen zouden zei nooit zo gaan gedragen er zijn veel hulp verleners die hun een luistert oor gaven en daardoor schrijf ik mijn verhaal want ik vind dat als jeugd hulp zo met mijn kinderen om gaan kan ik het als moeder vele malen beter en ik vertel al jaren geleden over mijn voor uit gangen en over mijn huis en dat jeugdzorg even een kijken komen nemen hoe goed het met mij ging zodat ik weer een rol kon spelen in mijn kinderen hun leven maar ze gaven valse beloftes waardoor mijn vertrouwen weer gekrenkt werd en dat ik nu weer probeer om hulp te zoeken om jeugdzorg mijn kinderen mij terug te geven plaes ze zijn al volwassen en is in staat om te gaan doen ( school ‘werk’sporten noem maar op.maar zo lang de stress van jeugdzorg en de pesterijen niet stopt kan ik mijn kinderen niet helpen want het ene moment gaat het goed bereiken ze doelen breekt jeugdzorg alles af letterlijk en figuurlijk heb een gezinds coch die dit samen met mij keer op keer mee maakte behaalde doelen dreigde jeugd hulp weer met terug te komen naar Adam en ging alles zo bergaf met De oudste en nu is het met mijn 2zoon ook het zelfde aan de gang en ik herhaal het liever niet alleen SMJ(2)woond bij oma en dat vind hij heel fijn al jaren leeft hij al bij oma hij is een hele slimme spontanen jongen die eigenlijk zo goed bezig was tot zijn broer bij hun weggehaald werd en ik hoop dat iedereen dit voelt hoe soenil SMJ(2) weer is flash back gedwongen weer is moest mee maken wat er heeft afgespeeld in 2005! Het verliezen van je moeder en toen afscheid van SMJ(1) ondanks dat gebeurde kropte SMJ(2) alle verdriet op en deed aan hard lopen op de Sloterplas en voetballen had hij opgepakt en dat niet alleen daarna deed hij nog kranten wijk maar het verdriet werd onverdraaglijk en begon met verkeerde vrienden om te gaan en ook maar begon te blowen omdat dat toch al gezegd werd. en was altijd eerlijk naar jeugdhulpverlening en oma en zijn oom broer van zijn vader en ondanks zijn eerlijk heid werd hij beschuldigd door iedereen dat hij net als zijn broer een niets nut zou worden en er niks van hun gaan komen net als je vader en moeder keer op keer werden hun getrapt door zulke harde feiten door de gezinsvoogd,ik traan er van laat staan een kind van zo klein SMJ(1) was toen 12 die alleen zijn moeder wou zien wel na 9 jaar en zoveel heeft moeten horen die jongen is letterlijk emotioneel kapot en inplaats dat hij de juiste behandeling en of hulp moeten krijgen worden bijden broer afgebekt en letterlijk links gelaten dat is de reden dat ik als hun moeder nu vragen wil hebben doen zei het zelfde met mij ik wil rust en dat de kinderen in alle rust kunnen herstellen en dan kunnen gaan leven dan dagen ontwetent en zo wanhopig achter worden gelaten door jeugdzorg ik vind als moeder dat alle pesterijen moeten stoppen en nu echt met rust worden gelaten mijn gezag van mijn kinderen terug willen draaien ze zijn al groot. Ik lijd constant aan angst zelf als het niet nodig is word ik angstig en klap ik trillend dicht door hun macht spelletjes, wie ik ook bel kan mijn helpen dat maakt mijn angst veel erger en wanhoopig ben ik alles wat mij is over komen aan het opschrijven want ik heb helemaal niemand meer in mijn leven dan mijn 4kinderen die wonen tijdlijk bij oma en gaan naar school emotioneel zo kapot dat ik niet weet wie ik nog moet vertrouwen en mijn verhaal moet gaan vertellen wat ik ook zeg mijn mond word dicht gesnoerd waarom weet ik niet nu nog steeds zijn ze bezig stopt naar niet dringend hulp nodig

  S G M

  1. Lieve wanhopige moeder, ik las vandaag je verhaal, en werd er verdrietig van. Ik hoop heel erg voor je dat de situatie inmiddels is verbeterd voor jou en je kinderen. Het recht om begrepen te worden, zou ook een mooi mensenrecht zijn. Sterkte, Fransje

 7. Dat is nou net het probleem in deze wereld, wij mensen zijn strebers voor het kapitaal geworden.. Neem dit geval maar: Een treinconducteur zet een 80 jarige vrouw midden in de polder uit de trein omdat zij verkeerd ingeschect had, ze had de pieptoon niet gehoord. Streber eerste klas. Daardoor kan de elite alles met ons doen..

 8. Mooi initiatief, maar waarom citeer je nou niet gewoon de letterlijke tekst van de UVRM? In OORvoorU is dat wel gedaan ( zie http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=306727) Helemaal geen moeilijke taal lijkt me, dus waarom zou je dat moeten parafraseren? En daarmee zijn heel veel van de voorgaande vragen meteen opgelost. De UVRM sluit namelijk uit dat rechten geschonden mogen worden door de UVRM zelf, en wel met artikel 30, waar in de originele tekst staat: ” Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.”

  1. En toen hadden we de grondwet art. 120. wat de rechter verbiedt om wetten te toetsen aan de grondwet of verdragen.
   Onze grondwet en het UVRM is namelijk niet geldig in de rechtbank. In Duitsland is dat bijvoorbeeld anders omdat ze daar een constitutioneel hof hebben waar je je recht kan halen.
   In Nederland moet je eerst door alle gangbare wegen heen om zo bij het internationaal gerechtshof te komen na 10 jaar ofzo, dan heb ik het nog niet over de kosten die dat met zich mee brengen.

   1. beste blablabla,

    nee, nee, nee, dit is de eed die rechter zweert of belooft om zijn taak uit te voeren.. hieronder die eed :

    Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden en nakomen.

    Ik zweer/verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het verkrijgen van een benoeming aan iemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.

    Ik zweer/verklaar dat ik nimmer enige giften of geschenken hoegenaamd zal aannemen of ontvangen van enig persoon van wie ik weet of vermoed dat hij een rechtsgeding heeft of zal krijgen waarin mijn ambtsverrichtingen te pas zouden kunnen komen.

    Ik zweer/beloof dat ik mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zal uitoefenen en mij in deze uitoefening zal gedragen zoals een goed rechterlijk ambtenaar betaamt.

    Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!”

    lees jij het ook zie je het staan : “alle overige wetten zal onderhouden en nakomen.” mensen rechten zijn wetten..
    krijg je nu een beter inzicht, rechter (er bestaat er maar een1) dient ten alle tijden alle rechten van jou, jou nooit te onthouden..
    art,120GW is een toetsings-verbod maakt rechter de keuze deze te gebruiken in combi met art.93 en 93 GW en nog meer harry potter trucjes.. dan en let nu op “schend hij/zij als rechter de gezworen eed” wat meineed oplevert en jaren gevaninisstraf of de hoogst mogelijke geld boete.. het is rechter zijn keuze MAAR jij dient hem/haar daar mee te vervuilen..

    DUS dien jij beter de wet te kennen dan de rechter en zijn hulpje de griffier, die in collusie met rechter in de rechtszaal tegen jou is..
    nu als rechter zegt dat hij/zij niet hoeft te antwoorden dan is er https://maxius.nl/wet-algemene-bepalingen/artikel13 en kijk ook naar https://maxius.nl/wet-algemene-bepalingen/artikel13a er, zeg wel dat je een gerechtvaardigde vraag stelt en art. 13 WAB verlangd en wel nu, niet uitgesteld of na de zitting..

    antwoord op, waarom jij art 14 3b BUPO niet ter verdediging van jou mensen rechten mag gebruiken.. ( https://maxius.nl/internationaal-verdrag-inzake-burgerrechten-en-politieke-rechten-new-york-16-12-1966/artikel14/lid3/onderdeelb ) dit is de eerste en zeker een gerechtvaardigde vraag die jij rechter stelt.. bij geen honoreren door rechter voor het maken van opnames ter verdediging van jou rechten zo als omschreven in 14 3b wraak je rechter.. wrakingsgrond 143b in combi met 120 en vraag om wrakingsgrond 3.1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-5506.html om een constitutionele rechter.. dat is de enigste soort rechter die mensen rechten nakomt en helaas in nederland niet bestaat.. laat in de zittingszaal ter plaatse het wettelijk Proces-Verbaal opmaken voor de wraking en doe appel op de audio opnamen van deze rechtzitting..

    EN ZO KOM JIJ BIJ JOU MENSEN RECHTEN.. die al sinds 1948 jou zijn, dus 70 jaar bestaan en nog steeds door alle landen geschonden worden..

    vragen! stellen aan :adrianus-johannes. ondermijn hoede.nl

    tot zo ver van,

    :adrianus-johannes.

    1. Dit is natuurlijk aan de slager vragen zijn eigen vlees te keuren. En aangezien alle rechters in hetzelfde schuitje zitten lijkt de kans op succes me helaas klein. Er is wel een ander fenomeen mbt mensenrechten. Universele jurisdictie hebben een aantal landen in hun wetgeving verwerkt juist om deze reden. Indien je een zaak vervolgd kunt krijgen in bijv Duitsland België of Spanje wordt het al interessanter.

 9. Wat nu als ik een stukje land ontgin en daar het eten af haal voor mij en mijn familie. Ik heb er jaren met liefde voor gezorgd, de grote stenen eruit verwijderd en er water naartoe gebracht door een irrigatie kanaal. Dan komt er een groep en die claimt het recht op een gedeelte van dit land. Ze hebben honger en waar ze vandaan komen is er ook honger. Kunnen ze dan hun recht ontlenen aan de mensenrechten?
  http://ommekeer-nederland.nl/volkstribunaal-en-volk/

  1. Het lijkt me niet dat je rechten in volgorde van belangrijkheid moet proberen plaatsen. Volgens die redenering is het recht op asiel belangrijker dan het recht op eigendom, wat al helemaal nergens op slaat.

   Verder lijkt me dat heel wat van bovenstaande reacties onstaan vanuit onbegrip. Dit is geen wetgeving, dit is een ideaalbeeld waar blijkbaar heel wat mensen akkoord mee zijn. Daardoor wordt deze lijst als maatschappelijk belangrijk aanzien. Mijns inziens is het recht op bescherming tegen oneerlijke gevangenschap niet bepaald een “truc van de elite”.

 10. Mensen rechten worden in Nederland met handen en voeten getreden en je kunt nergens terecht in dit God verlaten Nederland

 11. mensen rechten en plichten en grond wet hou je daar aan en allen leven in het paradijs schend ze en de hell breekt los..
  alle recht of plicht die de mens heeft is in 3 woorden te vatten
  niet DODEN of dood laten gaan, niet STELEN of ontnemen, niet DWINGEN of jou wil aan de ander opleggen…
  onder deze drie3 basis begrippen zijn alle geschreven artikelen in wetten verdragen rechten en meer onzin te administreren..
  dit zie jij pas als jij het ziet.. het zijn drie3 inzicht lessen des levens..

 12. Dit is natuurlijk aan de slager vragen zijn eigen vlees te keuren. En aangezien alle rechters in hetzelfde schuitje zitten lijkt de kans op succes me helaas klein. Er is wel een ander fenomeen mbt mensenrechten. Universele jurisdictie hebben een aantal landen in hun wetgeving verwerkt juist om deze reden. Indien je een zaak vervolgd kunt krijgen in bijv Duitsland België of Spanje wordt het al interessanter.

 13. Mensenrechten….. hmmm

  Is enkel voor de rijken, als je geld hebt, kan je een advocaat nemen die je zal vertegenwoordigen. Hopelijk heb je dan ook een goeie.

  Zoniet, zal je slachtoffer worden of blijven.

  Er is geen gerechtigheid en zeker als onze overheid, eigen fouten in een doofpot steekt.

  Ik werd onrechtvaardig behandeld, door fouten gemaakt door overheidspersoneel.

  Zonder advocaat, sta je nergens, je leven maken ze gewoon kapot. Hitler toestanden….. zelfs opletten voor onze vriendelijke advocaten, want zij kunnen ook alles voor u verknoeien.

  Onze wereld is fake, ik wil eruit stappen, ik wil de hoogste berg beklimmen en nooit meer terugkeren.

  een getuige

 14. De universele rechten van de mens zijn voor mij wereldwijd overeengekomen principes, en ik geloof dat als je gewetensvol deze principes leidend maakt in je leven, je van de aarde een betere plaats maakt, en in harmonie daarmee kunt leven. Zouden soldaten, agenten enz deze principes nastreven, dan zouden zij geen bevelen opvolgen die anderen geweld aandoen. De principes vormen een levensbeschouwelijke grondslag voor gewetensvol denken, spreken en handelen.

 15. Het bizarre van al deze wetten is dat art.120 van de Grondwet ze in de trias politica uit schakelt. De 2de kamer tesamen met de eerste kamer en de Staten Generaal onder leiding van de koning beslissen of de wet zich houdt aan nationale en internationale verdragen. Zoals je nu kunt inzien door de invoering van de definitieve pandemie wet. Die mensenrechten compleet ontkent.

  Het is een mooie wet die mensenrechten. Maar het is poppenkast als we er niet naar behandeld worden. Alleen elkaar zo dienen te behandelen. En overheden ons als vee kan behandelen. Want zij schrijven de wetten waartegen we NIET naar de rechter kunnen gaan. Want… lees art.119 GW. En Art.97a Sr.

  1. Deze mensenrechten beschermen en uitdragen en jezelf en je medemens en moeder aarde met respect behandelen is wellicht een goed begin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.