Het Patroon van Tirannie

Einde van al het kwaad00Ook zo moe van alle bangmakerij tegen – ISIS, Ebola, Moslims, Rusland, Poetin, Syrië, de Islam, Iran etc., etc. – vanuit de mainstream media?

Reken er voor eens en voor altijd mee af door jezelf en de mensen om je heen bekend te maken met – Het Patroon van Tirannie.

Een duidelijke uitleg over hoe gehoorzaamheid wordt afgedwongen over mensen met geweld en hoe die gehoorzaamheid vervolgens bewaard wordt via cultuur en wetgeving.

Dit – Patroon van Tirannie – wordt al sinds het begin der tijden gebruikt door psychopaten die (foutief) geloven dat, om zelf goed te kunnen voortbestaan,  ze de vrijheid van andere mensen dienen te beperken en te vernietigen omdat ze de illusie hebben dat ze daar zelf op de één of andere manier voordeel van zouden hebben.

Wanneer mensen bekend zijn met dit patroon zullen ze het opeens overal herkennen. Van het niveau van pestkoppen en dieven tot aan strak georganiseerde religies en overheden.

Ook zul je herkennen dat het momenteel overal om ons heen door het gezag; de heersende klasse via de mainstream media over ons wordt uitgerold. Al de bangmakerij voor ISIS, Rusland, Ebola etc. etc. etc. Het valt allemaal in hetzelfde patroon.

Het Patroon van Tirannie, leer het te herkennen, te doorprikken en te ontmantelen.

Onderstaande fragment komt uit het boek:
Het einde van al het kwaad
– Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij.

Einde van al het kwaad

Het patroon van Tirannie

Tirannie is vermomd als cultuur en wetgeving.
Alles wat het kwaad nastreeft is de vernietiging van vrijheid – om zo de waarde van mensen kapot te maken.

Het patroon van tirannie is eenvoudig. De doelstelling is om de geest van een volk te onderwerpen door een gehoorzaamheidscultuur te scheppen.

Om de gehoorzaamheid van mensen te verkrijgen moet een proces plaatsvinden. Dit proces is het patroon van de tirannie.

Oorlog

Vóórdat gezag kan worden vastgesteld, moet oorlog plaatsvinden. Oorlog is de implementatie van geweld in de samenleving. Het is het instrument dat het kwaad gebruikt om gezag te vestigen.

Alle oorlogen in de geschiedenis hebben plaatsgevonden als gevolg van de wens om een nieuw gezag op mensen uit te oefenen.

Op kleine schaal gebeurt dit via een proces van bedreiging en berusting. Dat is het gedrag van pestkoppen, misdadigers en maffia. Om het gezag op grote schaal te vestigen loopt het uit op grootschalige, gewelddadige gevechten. Dat is het gedrag van volken en naties.

Vijanden

Om een uitweg uit het oorlogsgeweld te bieden zullen nieuwe vormen van gezag de mensen duidelijk maken dat, als ze aan hen gehoorzaam zijn, de oorlog zal eindigen. Aan de basis van gezag ligt gehoorzaamheid.

De autoriteiten, het gezag, conditioneren de mensen tot gehoorzaamheid door hen te beloven dat zij hen zullen beschermen tegen gevaarlijke vijanden.

Theocratieën benoemden godslasteraars als de ‘vijand’. De Nazi’s kozen de Joden en het communisme had het op de ‘rijken’ voorzien. Er zijn heel veel vijanden bedacht, maar de meest gebruikelijke is anarchie.

Bescherming

Om een cultuur te scheppen en het vrije denken te manipuleren, moet het kwaad een vijand creëren. Het is voor degene die uit is op de macht niet belangrijk wie die vijand is. In ruil voor gehoorzaamheid bieden de mensen die op macht belust zijn bescherming tegen deze ‘vijanden’.

Het gezag beschermt je tegen de door hun verzonnen vijanden. Je betaald voor die (ongevraagde) bescherming met gehoorzaamheid aan het gezag. Deze bescherming en gevraagde gehoorzaamheid zijn niet vrijwillig. Als er geen gehoorzaamheid komt dan wordt er teruggegrepen op geweld door het gezag.

De vijand is alleen maar bedacht om de geestelijke last van gehoorzaamheid in de gedachten van de mens te verlichten.
Culturele vijanden zijn een illusie.

Benjamin Franklin heeft ons geleerd dat degene die zijn vrijheid opgeeft ter wille van veiligheid, al snel geen van beide zal hebben. Dit is geen loze opmerking.

Het patroon van tirannie laat duidelijk zien, dat het doel is je ervan te overtuigen dat je behoefte hebt aan veiligheid en je daarvoor je vrijheid moet opgeven. Dat laatste is alles wat het gezag van je verlangt.

De vraag naar veiligheid wordt aangewakkerd door degenen die aan de macht zijn. Dit is waarom ze vijanden creëren.

Vergis je niet. Het is niet de vijand waar de heersers op azen. Ze zijn op jou uit.

De illusie van culturele vijanden is enkel ontworpen om het denkvermogen van de mens te beperken. Het is ontworpen om de mens ervan te overtuigen dat de échte vijand niet het kwaad is dat over hen heerst, maar een denkbeeldige vijand, een soort van demon die hen kwaad zal doen.

Dit is de leugen van de tirannie.

Het vereist je gehoorzaamheid aan het gezag om je te kunnen beschermen tegen de ‘vijanden’.

Sociaal bewijs

Als mensen zich (onder bedreiging van geweld) beginnen te onderwerpen aan de wil van het nieuwe gezag, is dit in principe een maatschappelijk bewijs dat het gezag wordt gehoorzaamd en des te waarschijnlijker wordt het dat anderen zullen volgen. Het ‘normaal’ zijn van gehoorzaamheid wordt een deel van het dagelijkse leven.

Het is heel natuurlijk om te willen ontkomen aan het geweld van een gezaghebber. Mensen die leven onder onderdrukking van de staat of misdadigers zullen onvermijdelijk het aanbod van gehoorzaamheid aanvaarden.

Een overvaller belooft niet te schieten als je hem je portemonnee overhandigt. Verkrachters beloven je niet te doden als je doet wat zij van je verlangen. De maffia geeft aan niet te zullen martelen als een betaling gemaakt is. Overheden beloven dat je niet zult worden gedood als de wetten worden nageleefd.

Het aanbod wordt vaak verzacht door de illusie dat er vijanden zijn. Iemand die aan de ene kant pijn of de dood onder ogen ziet, of bescherming tegen een vijand aan de andere kant, zal uiteindelijk zijn wil om vrij te zijn verliezen.

Wetten

Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren.

Een wet imiteert principes.

Mensen wordt geleerd dat de wet juist is.

Hen wordt niet geleerd te doen wat juist is, maar om te gehoorzamen aan de wet.

Het doel van de cultuur is de legitimiteit van de wet.

Cultuur gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder deze niet in staat zijn om te zoeken naar waarheid of in vrede te leven.

Het leert ons dat de wet legitiem is in plaats van de menselijke geest.

De beperking van de vrijheid van meningsuiting

Het meest essentiële wapen van de cultuur is de beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Hoewel er in het verleden gewelddadige versies van dit wapen te vinden zijn, bestaat het in elke cultuur als de geldende moraal.

Het doel van de beperking van de vrijheid van meningsuiting is om er zeker van te zijn dat diegenen die gedwongen werden om zich te voegen naar de wil van het gezag nooit de moed zullen krijgen om terug te kijken.

Om ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid in stand blijft, vereist cultuur van iedereen die ze in bedwang heeft om hun wil ook op te leggen aan degenen rondom hen.

Het leert mensen om hun ongehoorzame buren ‘gek’ of ‘gestoord’ te noemen. Het vereist van mensen dat iedereen zich tegen de mensen keert die niet gehoorzamen aan de culturele voorschriften.

Cultuur veroordeelt iedereen die niet gehoorzaamt aan de culturele voorschriften als zijnde immoreel en asociaal.

Daarnaast geeft cultuur zijn evangelisten mooie benamingen zoals nobel en rechtdoorzee.

Diegenen die het best de culturele regels volgen, vooral door het veroordelen van hun vijanden, worden beloond voor het stigmatiseren van diegenen die minder makkelijk gehoorzamen.

Dit is de devaluatie van de menselijke geest die het kwaad van de culturele normen bewijst.

Diegenen die recalcitrant gedrag vertonen of een opstand tegen het gezag voorstellen, worden verbannen, gehekeld en gedemoniseerd.

Het is moeilijk om de eenzaamheid aan te kunnen die geassocieerd wordt met als je je niet voegt naar de algemene culturele norm.

Dit is hoe de beperking van de vrijheid van meningsuiting als wapen gemaakt is om de geest van de mens te breken. Het is een wapen dat ontworpen is om je te verplichten om te gehoorzamen.

Zo gauw mensen binnen een cultuur elkaar dwingen om hun vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, is het gezag ingesteld. Het heerst nu over de mensen die inmiddels zelf ook de macht van het gezag afdwingen naar elkaar toe.

Dit is het ontwerp van cultuur, en het gezag kan nu met je doen wat het wil.

Handhaving

Er zijn momenten waarop het gezag terug moet vallen op geweld om ervoor te zorgen dat de gehoorzaamheid gehandhaafd wordt.

Er zal altijd een kleine minderheid zijn die weigert te gehoorzamen aan de grondbeginselen van de culturele wetten.

Daarom hebben de gezaghebbers altijd een constante stroom van geweld in dienst, die bekend staat onder de naam ordehandhaving of politie.

Dit zijn geen politiemensen die de vrijheid verdedigen, maar politie die de autoriteiten, het gezag verdedigt.

Culturen onderwijzen altijd dat vrijheid en gezag hetzelfde zijn; terwijl het in de realiteit elkaars tegenpolen zijn. Het doel van de politie is om als wapen te worden ingezet door het gezag. Via politie wordt er geweld uitgeoefend om het gezag in stand te houden, en dus niet om de vrijheid te verdedigen.

Het gezag moet altijd opnieuw geweld inzetten als een cultuur kapot gaat.

In het verleden hebben mensen altijd langzaam maar gestaag meer en meer geleerd over hun eigenwaarde, en derhalve meer en meer vrijheid geëist. Verschillende culturen zijn gevallen omdat mensen zich realiseerden dat cultuur een leugen is.

Als culturen beginnen te vallen, is dat omdat mensen hun eigen waarde leren kennen. Zulke culturen en de gezaghebbers die ze beschermen zijn ten dode opgeschreven.

Nog nooit in de geschiedenis is een cultuur die aftakelde er weer bovenop gekomen. Als gezaghebbers merken dat hun cultuur afbrokkelt, en ze niet meer van de gehoorzaamheid kunnen genieten, dan antwoorden ze met geweld.

Geweldsuitbarstingen zoals deze in de geschiedenis plaatsvonden waren altijd uitermate meedogenloos. De gewelddadige handhaving van de wet is een teken van aankomende vrijheid.

Voorbeeld

Laten we eens kijken naar een algemeen voorbeeld van het patroon van de tirannie in de geschiedenis.

Een schurkachtige misdadiger verzamelt een bende mannen om geld af te persen van mensen in de buurt van waar hij woont. Hij is zo succesvol dat hij zeer grote sommen geld rooft en zijn bende kan uitgroeien tot een leger.

Het lukt hem om de vorige wetshandhavers te doden of tersluiks omver te werpen. Omdat hij weet dat hij op de lange termijn meer geld van zijn slachtoffers af kan troggelen als hij ze laat leven, legt hij iedereen die in de buurt van zijn invloed woont een ‘belasting’ op.

Hij tekent grenzen en vaardigt decreten uit.

Ook belangrijk is dat hij zijn slachtoffers belooft dat hij ze zal beschermen tegen andere schurken.

Zijn slachtoffers raken langzamerhand gewend aan zijn wil en aan zijn leugens. De mensen worden bang als ze hun buren horen praten over de mogelijkheid om uit zijn belasting en wreedheden te ontsnappen. Al snel steunen zij het regime actief door alle verraderlijke uitspraken aan te vechten en door mensen met een afwijkende mening uit te leveren aan de politie.

De schurk werd eerst een crimineel genoemd, maar nu heet hij de gezaghebber. Dit wordt het gezag genoemd.

Bovenstaand voorbeeld kan elke bende barbaren beschrijven die er in de middeleeuwen of in de oudheid voorkwam. Het kan toegepast worden op elke koning of keizer in het verleden. Het kan worden toegeschreven aan elke hedendaagse militair leider of een maffiabende.

Eigenlijk vertoont het zeer veel gelijkenis met elke vorm van gezag die ooit ergens is opgericht.

Zo gauw mensen afgericht zijn om het idee van een vorm van gezag te accepteren, gehoorzamen ze die normaal gesproken zonder erover na te denken. Het doel van de wet is gehoorzaamheid, en de vernietiging van vrijheid kan gevonden worden in de onvoorwaardelijkheid van deze gehoorzaamheid.

Het principe van gezag laat zien dat zelfs wanneer een persoon normaal gesproken zou geloven dat een handeling fout is, dat hij die toch uitvoert als het door een vorm van gezag aan hen werd opgedragen om te doen.

De oprichting en de uitoefening van gezag over mensen wordt het patroon van de tirannie genoemd.

In het verleden

Dit patroon is makkelijk te volgen in de geschiedenis.

Adolf Hitler creëerde een vijand in de joden. Al heel vroeg werden de Duitsers zodanig gemanipuleerd dat ze joden ‘vies’ en ‘graaierig’ vonden. Een zonderling en eigenaardig volk dat zich alleen met zichzelf bezig hield. Al snel was de Duitse samenleving een plaats waar mensen gestraft en gekastijd werden als ze joden verdedigden. De vrijheid van meningsuiting werd beperkt.

De volgende stap van Hitler was het aanwijzen van de joden als een volwaardige vijand. De joden werden verantwoordelijk gehouden voor alle sociale en economische misstanden. Als oplossing voor dit probleem moest Adolf Hitler aan de macht geholpen worden, zodat hij het Duitse volk kon redden van deze ‘vijand’.

Maak niet de vergissing door te denken dat Hitler achter de joden aanzat.

Hij zat achter de Duitsers aan en, slecht als hij was, was hij gewoon bereid om miljoenen joden op te offeren om aan de macht te komen.

Denk niet dat Hitler een racist was, maar volg het patroon waaruit blijkt dat hij in korte tijd de hele natie regeerde en alle Duitsers dwong om hem en zijn legers te dienen. Zijn echte ambitie lag niet in het racisme maar in de totale wereldheerschappij.

Gezag is niet ontworpen om de vijand te vernietigen; het is ontworpen om jou te onderwerpen.

In het nu

Op dezelfde manier, door de vrijheid van meningsuiting te beperken, creëren democratieën een vijand in anarchie. Dit zie je terug in de cultuur van democratieën.

Het wordt immoreel om te veronderstellen dat iemand de wet zou kunnen breken; het gaat daarbij niet om welke wet of wat voor gedrag die wet afdwingt.

Het is de hoogste vorm van cultureel fatsoen als je de wet gehoorzaamt, wat die ook zegt en door wie die ook gemaakt is.

Het is edelmoedig als je belasting betaalt, hoeveel er ook van je geëist wordt.

De vijand is een gefingeerde anarchie, waarin niemand veilig is omdat iedereen een tiran is.

Om te zorgen dat je gered wordt van de anarchie, geef je het gezag over aan de wet; je gehoorzaamt.

Het gaat het kwaad niet om de vernietiging van de anarchie, het gaat ze om jou gehoorzaamheid aan hun gezag.

Als je de tirannie kunt zien in een cultuur die van je vereist dat je gehoorzaamt, wat er ook van je gevraagd wordt en wie het ook is die de wetten voorschrijft, dan begin je de aard van het kwaad te begrijpen.

Alles wat je leert dat je minderwaardig bent, is het kwaad.

Wet- en regelgeving

Wetgeving is het gevaarlijkste idee dat de mensheid ooit is opgelegd.

Door de eeuwen heen heeft het ontelbaar veel namen gehad. Bij primitievere stammen heet het eerbied voor ouderen. In de tirannie van het vorstendom heet het de adel, geboorterecht en goddelijkheid. In het communisme staat het bekend als de staatssoevereiniteit. In theocratieën als door God geopenbaarde waarheden. In dictatoriale staten staat het bekend als het tegengif tegen de anarchie.

De uiteindelijke les van dit idee is dat je de wet moet gehoorzamen, niet vanwege zijn verdiensten of deugden. Je moet alleen maar gehoorzamen omdat het de wet is. Er wordt verondersteld dat ook als de wet verkeerd is, dat het goed is om die toch te volgend omdat dit het systeem verdedigt, en het systeem is belangrijker dan jij bent.

Obeythelaw

Om ervoor te zorgen dat intelligente mensen voor het goede kiezen, moeten ze weten wie er gehoorzaamheid van ze vraagt, ze moeten zich afvragen waarom het van ze gevraagd wordt en wat er van ze gevraagd wordt. Alleen dan kunnen ze voor zichzelf bepalen of het goed is. Dit is niet wat de gezaghebber wil. Het gezag is niet geïnteresseerd in wat goed is, maar alleen maar in gehoorzaamheid.

Cultuur leert dat natuurwetten en wat die van je vragen niet relevant zijn.

Cultuur leert dat gehoorzaamheid een deugd is. Cultuur leert dat als een wet gemaakt is dat dat dan de moraal wordt.

De wet is een wapen. Het wordt gebruikt door het kwaad om zijn prooi aan te vallen.

Of het nou in naam van de plicht aan de koning, van de trouw aan de staat of de wetgeving is, de wet is het wapen dat gebruikt wordt om te dwingen en te overheersen.

Cultuur steunt de verhevenheid van de wet.

Cultuur leert dat de wet goed en oprecht is. Het vraagt zich nooit af wie de wet heeft gemaakt; tiran en broeder zijn dezelfde.

Cultuur vraagt zich nooit af of de wet goed is. Je moet gehoorzamen, wat de wet ook zegt.

Op deze manier is de wet een krachtig wapen dat tegen jou gebruikt kan worden. Alle overheden maken boekdelen vol wetten die een mensenleven kosten om ze te begrijpen en legers vol juristen om ze te manipuleren.

Al deze dingen zijn wapens in de handen van de machtigen, die ze zullen gebruiken ten laste van jou.

Jouw waarde wordt afgemeten aan de mate waarin jij gehoorzaamt.

De wet heeft alleen waarde voor degenen die ze gecreëerd hebben, en alleen maar omdat jouw cultuur van je vereist dat je die gehoorzaamt.

De zuiverste uitnodiging tot tirannie is jouw toezegging om de wet te gehoorzamen wat die wet ook zegt.

Tegen jou wordt de wet een perfect wapen.
Wie de wet beheerst, beheerst ook jou.

Lees de andere hoofdstukken in: Het Einde van al het Kwaad – Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij.Einde van al het kwaad00-) Bestel het boek
-) Bekijk de vrij beschikbaar gestelde PDF

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Het einde van al het kwaad 
-) Leer je angst transformeren naar liefde, openheid en nieuwsgierigheid
-) Mark Passio lezing over The Natural Law
-) Slides van de lezing over The Natural Law
-) Het meest gevaarlijke geloof door Larken Rose
-) De soevereinde mens beweging in Nederland

-) Een einde aan de slavernij, deel 1: Liefde & Angst
-) Een einde aan de slavernij, deel 2: Kennis & Onwetendheid
-) Een einde aan de slavernij, deel 3: Soevereiniteit & Verwarring
-) Een einde aan de slavernij, deel 4: Vrijheid & Controle
-) Een einde aan de slavernij, deel 5: Orde & Chaos

-) In het licht van voortbestaan
-) Leer je stressvolle gedachten onderzoeken
-) Leer hoe je elk onderwerp kunt bestuderen
-) Verantwoordelijkheid is vrijheid
-) Volg je hoogste passie met integriteit en zonder verwachtingen
-) The Power of Speech

Op het internet hebben de lezers de macht. Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! Je bent je er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!

Dit stuk mag daarom dan ook vrij door iedereen worden overgenomen op websites, blogs, etc. Daarnaast nodigen we lezers uit om het door te sturen aan familie, vrienden en kennissen. En het te delen op sociale media zoals, facebook, twitter, googleplus, etc. Hoe meer mensen bekend raken met deze informatie hoe beter. Zet bij een eventuele repost wel graag de bron erbij, zodat lezers zich verder in de achterliggende materie kunnen verdiepen als ze dat willen.

Spreading-the-Word

3 thoughts on “Het Patroon van Tirannie”

  1. Complimenten een prima geschreven stuk en ik zal het doorsturen. Het is erg verhelderend en ondersteunt mijn gevoel en gevecht naar waarheid in onvoorwaardelijke liefde. Mensen voor mensen.

  2. Voelt voor mij helemaal waar. Niet voor niets hebben velen van ons, heel veel moeite met autoriteiten. Moet je dat Machtsvertoon zien alleen al, wanneer je een simpele bekeuring oploopt. Niet optijd betalen loopt het ontzettend op, brengt mensen in de problemen. Je mag geen weerwoord hebben. IK ben helemaal klaar met deze vrijheidsberovende crimimele bende, dat zich overheid, justitie, banken, gemeenten en big pharma noemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.